جنگل زایی در ترکیه

مرد ترکی ۳۰ میلیون نهال در زمینی که زمانی بایر بود کاشته است، و جنگل ایجاد کرده. حکمت کایا ثابت کرده است که نیت خوب و تلاش فروان می تواند پاداش های بزرگی را به همراه داشته باشد. رئیس بازنشسته مدیریت جنگل ترکیه با افتخار در مقابل زمین بایری که او و تیمش آن را […]