۳۷ روش برای کاهش تولید زباله در منزل

کاهش تولید زباله

۳۷ روش برای کاهش تولید زباله در منزل  ما انسان ها با مشکل بزرگی روبرو هستیم؛ مشکل زباله.  انسان ها در سرتاسر دنیا آنقدر زباله و آشغال دور ریخته‌اند که حالا کم‌کم با کمبود فضا برای دورریز زباله روبرو شده‌اند. از قطب جنوب تا قله اورست، هزاران مایل دورتر از خشکی‌ها و حتی در اعماق […]