• لباس هایی که دیگه نمی پوشید و سالم و نو هستن بیرون نریزید
  کافیه به ما درخواست بدید
  ما از شما تحویل می گیریم و به کودکان کار و زباله گردها می رسونیم تا حس خوشحال شدن رو بهشون هدیه بدیم
  نکات که باید توجه کنید
  ۱- لباس ها شسته و ضدعفونی شده باشند
  ۲- تا شده در پلاستیک قرار گرفته باشند
  ۳- با توجه به سن هدف در پاکت های جداگانه قرار دهید