اگر در “شهر کرمان” تشریف دارید برای دریافت آموزش و پکیج و یا ثبت در خواست جمع آوری پسماند خشک می توانید از فرم زیر استفاده کنید.

در اسرع وقت با شما تماس گرفته خواهد شد و در محل حضور خواهیم داشت

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]