درباره مانیزه

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی بابرای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی بابرای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

اهداف مانیزه

اشتغال زایی

اشتغال زایی

اشتغال زایی برای حداقل ۱۰۰۰ نفر

چشم انداز

چشم انداز

جمع آوری پسماند های خشک سطح شهر کرمان

توانایی های کسب شده

توانایی های کسب شده

کسب استاندارد های بهینه

تفاوت ما با دیگر ارائه دهندگان

تفاوت ما با دیگر ارائه دهندگان

خرج کردن قسمتی از هزینه ها در جهت مسئولیت های اجتماعی